Trang chủ Filltration THIẾT BỊ LỌC AZUD thiết bị lọc tự động Azud

Phạm vi hoạt độngSản phẩm lọc AZUD  lọc hiệu quả và kinh tế, thích ̗ ...
Các thiết bị lọc thích ứng với hệ thống trong các điều kiện áp lực là một hạn chế với hệ th̔ ...
Thông số kỹ thuật 
Thông số kỹ thuật Lưu lượng :  Max 480 m³/h.Áp lực : 10 barTổn thất áp ma ...
Thông số kỹ thuật 
    Trang 1/1
Tel: +84.8 37260813  - Fax: +84.8 54037973 -Email: info@thietbituoi.vn -Website: http://www.thietbituoi.vn