Trang chủ Filltration TIN TỨC NGHÀNH Ứng dụng lọc Azud

Ứng dụng lọc Azud trong việc tái sử dụng nước

Tái sử dụng, là sử dụng nước một lần nữa trong quá tŕnh cho một ứng dụng khác nhau. Chúng ta cần phải xem xét các trường hợp sau: 1. Điều kiện của nơi mà nước có thể được tái sử dụng. 2. Lượng nước cần thiết cho mỗi ứng dụng. 3. Chất lượng nước cần thiết, và nước lọc, nước xử lư cần thiết để đạt được chất lượng. 4. Tính khả thi việc lắp đặt thiết bị lọc AZUD của nước được tái sử dụng cho phép:

Hệ thống lọc Azud ứng dụng trong công nghiệp

Việc lắp đặt một hệ thống AZUD loại bỏ nguy cơ gây tắc đầu phun, ṿi phun, ống và các khe hở nhỏ. Nó cũng giúp trong việc giảm quy mô xây dựng trong hệ thống và sự tích tụ của các chất rắn lắng trong thùng thu gom nước thải.

    Trang 1/2
Tel: +84.8 37260813  - Fax: +84.8 54037973 -Email: info@thietbituoi.vn -Website: http://www.thietbituoi.vn