Trang chủ THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT Tưới nhỏ giọt Ống tưới nhỏ giọt

Đường kính ống : Ø 16 and Ø 20Lưu lượng/Phút ...
AZUD PRO Đường kính ống : Ø ...
AZUD LINE PC, Ống nhỏ giọt bù áp đa mùa vụ. Kích cở ống : Ø 16Lưu lượng : 1.0L/H - 1.6L/H - 2.3L/H - 3.0L/ ...
AZUDRIP COMPACTKích cở ống : Ø 16Lưu lượng : 1.6L/H - 2.2L
 AZUD PC SYSTEMKích cở ống : Ø 16Lưu lượng : 1.6L/H - 2.2L
    Trang 1/1
Tel: +84.8 37260813  - Fax: +84.8 54037973 -Email: info@thietbituoi.vn -Website: http://www.thietbituoi.vn